Nakrmte mi pokémoníka


Duben 2008


2. bleskovka

21. dubna 2008 v 12:50 B L E S K O V K Y A D I P L O M Y
1. Co je tohle za tygra?
2.Odkud pochází?
3.Kde žije?
4.Co byste chtěli na diplom?
Prvních 5, kteří odpoví správně dostanou diplomek!!!

obrázky rysů

21. dubna 2008 v 12:44 rys
http://www.national-geographic.cz/images/obr/baby_6_n.jpg

obrázky žiraf

16. dubna 2008 v 16:36 Žirafa

Diplomy za 1 bleskovku!!!

16. dubna 2008 v 16:28 B L E S K O V K Y A D I P L O M Y
Tady vám jdu rozdávat diplomky...Doufám, že se vám budou líbit!!!
Pro muninku:
Pro terku g.:
Pro Little666devil:
Pro dianu (didi):

Žahavci

12. dubna 2008 v 21:09 zvířata
Žahavci zahrnují například nezmary, sasanky, korály a medůzy. Jsou to většinou mořští živočichové, jen několik druhů obývá i sladké vody. Tělo žahavců je paprsčitě souměrné, to znamená, že má jednu osu souměrnosti, kterou lze vést nekolik rovin souměrnosti. Důležitým znakem jsou žhavá chapadla. Rozlišujeme tři hlavní skupiny žahavců: polipovci (sem patří žahavci, kteří nevytvářejí medůzy vůbec, nebo jen malých rozměrů), medůzovci (u nich naopak vývoj nikdy nekončí polypovám stádiem a medůzy jsou dosti velké) a korálovci (nikdy netvoří medúzy, patří sem samotářské sasanky a koráli vytvářející kolonie).

Bezobratlí

12. dubna 2008 v 20:59 zvířata
Pojmem ,,bezobratlí" označujeme všechny živočichy postrádající páteř tvořenou obratli. Do této skupiny tedy náleží různorodí tvorové-od medůzy, mořské hvězdice, žížaly, pijavky a mouchy až po pavouky! Bezobratlí jsou nejpočetnějšími a nejrozmanitějšími živočichy naší planety. Nacházíme je ve všech prostředích- na zemi, i pod ní, ve vzduchu, v mořích i ve sladkých vodách. Ze zhruba dvou milionů dosud popsaných živočišných druhů připadá na bezobratlé téměř devadesát osm procent, a budou-li se v budoucnu významně zvětšovat počty nově popsaných druhů, budou mezi nimi téměř výlučně bezobratlí! Aby bylo možno se v tak obrovském množství druhů vyznat, spojují je zoologové do skupin podle vnějších důležitých znaků (přítomnost krunýře, počet a tvar končetin, souměrnost atd.), podle uspořádání vnitřních orgánů a také podle chování. Při nejzákladnějším dělení získáme přes třicet živočišných skupin, které označujeme jako kmeny ( některé z nich ovšem obsahují jen několik celkem vzácných druhů). Nejobsáhlejším kmenem jsou členovci. Patří do něj přes milion druhů, tedy plná polovina všech živočišných druhů této planety!